submenu

gezocht: fotografen - 08/09/2020

Het Fotografiecircuit Vlaanderen werd opgestart in een periode tijdens dewelke er voor fotografen nog niet zoveel kansen waren om hun foto’s met een ruimer publiek te confronteren. Jaarlijks krijgen 11 nieuwe fotografen een kans.

Het Fotografiecircuit Vlaanderen werd opgestart in een periodetijdens dewelke er voor fotografen nog niet zoveel kansen waren om hun foto’s met een ruimer publiek te confronteren. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen; maar toch blijft het circuit aan een behoefte voldoen. Hieraan wordt beantwoord door permanent op maandelijkse basis een individuele tentoonstelling van een fotograaf  langs 18cultuurcentra  in Vlaanderen te laten rondreizen.

Jaarlijks krijgen 11 nieuwe fotografen een kans. Bij de selectie wordt op de eerste plaats naar kwaliteit en variatie gezocht. Het circuit stond steeds open voor alle genres en benaderingswijzen.

De lijst van de fotografen die ooit aan het circuit deelnamen is indrukwekkend en velen hebben ondertussen hunweggemaakt in het fotografisch landschap.

Het Fotografiecircuit Vlaanderen koos bewust voor decultuurcentra als tentoonstellingsplatform. Inmiddels is er op elke locatie een vast publiek gegroeid, maar worden ook steeds de vele bezoekers aan decultuurcentra, al of niet voorbereid, met het werk van de fotografen geconfronteerd.

Binnenkort wordt er opnieuw geprogrammeerd voor de periode van januari 2021 tot september 2021 .

 

Wie er bij wil zijn dient een curriculum vitae en een map met enkele werken, bedoeld om tentoon te stellen ( dus best in reeksverband) in te leveren. Dit kan vanaf 8 september en voor 8 oktober 2020 . Dit materiaal dient afgegeven te worden (en dus niet opgestuurd) in het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint Andries, Sint Andriesplaats 24 te 2000 Antwerpen op werkdagen, maar niet op maandag, tussen 10 en 16 uur. Per uitzondering kan dit ook op een ander moment, dat tijdens de bureeluren tussen 10 en 16 uur telefonisch dient afgesproken te worden (03/260.80.50).

De programmacommissie legt in oktober de  maandelijkse tentoonstellingen voor 2021 vast.

De mappen dienen door de indieners terug afgehaald te worden tussen 20 en 31 oktober en dit eveneens  op werkdagen tussen 10 en 16 uur, maar niet op maandag, of uitzonderlijk na telefonische afspraak.

Meer informatie bij Jan Van Broeckhoven Coördinator

0496/26.26.18    jan.van.broeckhoven@atv.be