submenu

Werk jij ook mee aan een kindvriendelijke gemeente? - 07/04/2021

Het gemeentebestuur van Wemmel wil een kindvriendelijke gemeente zijn over alle beleidsdomeinen heen. Daarom nam het de vzw Bataljong onder de arm. Die vzw werkt nauw samen met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) om een kwalitatief beleid voor jonge inwoners uit te bouwen.

Dat verloopt met een stappenplan, waarvan de eerste fase nu is opgestart.
‘Binnen anderhalf jaar hopen we dat Wemmel het label kindvriendelijke gemeente kan krijgen’, zegt schepen van Jeugd Raf De Visscher (LB Wemmel). ‘Anderhalf jaar is de duurtijd van het traject dat we samen met vzw Bataljong zullen afleggen. De gemeente heeft daarvoor zo’n 10.000 euro uitgetrokken. Momenteel zijn er in Vlaanderen zo’n twintig steden en gemeenten die het label hebben behaald. Dat wil Wemmel ook om de goede reden dat we een heel jonge bevolking hebben: 22 % van de Wemmelaars is jonger dan achttien jaar. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 19 %. Met dat aantal jongeren moét het beleid ook absoluut kindvriendelijk zijn. Als jongeren zich goed voelen in hun leefomgeving, zijn ouderen ook tevreden, zo blijkt uit studies’, zegt de schepen. ‘In een eerste fase maken we een stand van zaken op. Wij willen weten hoe onze jonge inwoners zich voelen. Wat zijn hun noden en behoeften? Daarom doen we een grote online bevraging voor volwassenen en 12+. Zij kunnen aangeven hoe ze de kindvriendelijkheid ervaren en hoe een kindvriendelijke gemeente er uit moet zien. Ook de kinderen -12 jaar zullen in een later stadium onder andere via de scholen worden bevraagd.’

Meningen

Na de paasvakantie maken de medewerkers van vzw Bataljong een samenvatting van alle cijfers en meningen. ‘Hiermee trekken we in het najaar naar kinderen, jongeren en volwassenen om dieper in te gaan op de verzamelde informatie’, vertelt De Visscher. ‘Op die manier kunnen we zien wat goed loopt en waar er nog uitdagingen liggen. Vervolgens wordt een actieplan opgesteld door medewerkers van alle gemeentediensten waarbij prioritaire thema’s worden uitgewerkt. Het schepencollege zal dat actieplan bestuderen en bekijken wat we precies gaan doen. Vast staat dat elke dienst mee zal werken. Een kindvriendelijke gemeente moet je gestalte geven in heel de dienstverlening. Je moet jongeren ook ruimte geven. In een context van toenemende verstedelijking is dat geen gemakkelijke opdracht. Wemmel ziet er niet meer hetzelfde uit als dertig jaar geleden. Toen konden kinderen nog onbezorgd vier kilometer verderop gaan ravotten. Nu is dat veel minder evident.’

De vragenlijst voor volwassenen en +12-jarigen vind je op www.wemmel.be/nl/kindvriendelijkegemeente. Je kan de vragenlijst ook in het Frans invullen.

 

Tekst: Joris Herpol
Foto: © Iora-moore-kakaletris-unsplash
Uit: zandloper april 2021