submenu

Jasmine Huttener aan de slag bij Team Taalpromotie - 07/04/2021

Spelenderwijs Nederlands leren

Sinds vorig jaar maakt Jasmine Huttener deel uit van het taalpromotieteam van vzw ‘de Rand’. Onder de noemer ‘Samen scoren met Nederlands in de zes’ wil ze anderstalige kinderen in hun vrije tijd zo veel mogelijk oefenkansen Nederlands bieden. Momenteel neemt ze initiatieven in Wemmel en Drogenbos.

‘Mijn project spitst zich toe op de faciliteitengemeenten’, vertelt Jasmine. ‘In eerste instantie werd ervoor gekozen om op Wemmel en Drogenbos te focussen. Daar spelen we vooral een experimentele rol. We proberen een aantal dingen uit. Als die aanslaan in de ene gemeente, kunnen we ze ook elders op het programma zetten. Onze hoofddoelgroep zijn anderstalige kinderen of kinderen met een andere thuistaal die in een Nederlandstalige school les volgen. In Wemmel is iets meer dan 46 % van de inwoners van niet-Belgische afkomst. Voor jongeren tussen 0 en 24 jaar is dat 65 %.’

‘Tijdens de voorbije krokusvakantie hebben we in de Zandloper de taalstage Keukenrebellen op poten gezet in samenwerking met Koning Kevin, een organisatie die gespecialiseerd is in vakantiekampen voor kinderen. Alle deelnemers waren anderstalige kinderen tussen 6 en 12 jaar. Tijdens het kamp hielden ze een reis rond de wereld. Elke dag kookten ze samen gerechten uit een ander continent en er stonden ook andere toffe activiteiten op het programma, allemaal in het Nederlands. Het einde van de taalstage werd gevierd met een groot kampvuur en geroosterde marshmallows.’

‘We proberen een aantal dingen uit. Als die aanslaan in de ene gemeente, kunnen we ze ook elders op het programma zetten.’

‘Zowel de begeleiders als de kinderen waren enthousiast over de stage. RINGtv is ook komen filmen voor het Taaljournaal. Daarin belichten ze elke vakantieperiode de oefenkansen Nederlands voor anderstaligen in de Rand. Het Taaljournaal wordt bovendien gemaakt door kinderen, die zelf de rol van nieuwsankers en vliegende reporters opnemen. Dat was zeker een leuk extraatje.’

Pictogrammen

‘Vooraf volgden de begeleiders van Koning Kevin een infosessie die onder andere inzoomde op hoe kinderen taal verwerven’, zegt Jasmine. ‘We gaven ook tips over hoe ze met de ouders kunnen communiceren. Zo stelden we samen een weekschema op in helder Nederlands en met eenvoudige pictogrammen, zodat de ouders konden volgen wat er voor hun kind per dag op het programma stond.’

‘We willen ook jongeren bereiken die geen aansluiting vinden bij het traditionele verenigingsleven.’

‘We hadden er ook bewust voor gekozen om de groep te beperken tot twintig deelnemers. In een kleine groep voelen kinderen zich sneller veilig om Nederlands te praten. Hoe groter de groep, hoe groter ook het risico dat de iets introvertere kindjes naar de achtergrond verdwijnen en minder spreekkansen krijgen. De taalstage was meteen volgeboekt, wat bewijst dat er nood is aan plaatsen waar kinderen spelenderwijs Nederlands kunnen leren en oefenen. We zijn zeker van plan om te bekijken hoe we ons aanbod nog kunnen verruimen.’

‘Begin juli hebben we ook nog de taalstage Hotel Hallo op het programma staan voor kinderen van 4 tot 9 jaar, in samenwerking met vzw De Horizon. Die vzw is een vaste partner, die ook in de andere gemeenschapscentra taalstages organiseert.’

Ouder-kindactiviteiten

‘Daarnaast organiseren de Zandloper en de Wemmelse bibliotheek ouder-kindactiviteiten onder de noemer Vitamine OK. Dat zijn leuke activiteiten die kinderen met hun ouders kunnen doen, en waar er tegelijk aandacht is voor eenvoudig taalgebruik. Door corona zijn al enkele sessies niet kunnen doorgaan, maar we zijn opnieuw aan het brainstormen om te bekijken wat er mogelijk is met de huidige maatregelen. We vinden het waardevol om activiteiten op poten te zetten waar zowel ouders als hun kinderen aan deelnemen, dat zorgt altijd voor een leuke interactie. Meestal is er een voorleesmoment aan gekoppeld, maar we hebben ook al eens een theaterworkshop georganiseerd. Iedereen kan meedoen, zowel ouders en kinderen met een andere thuistaal als mensen die thuis Nederlands spreken. We merken wel dat we in de Zandloper een ander publiek aantrekken dan in de bibliotheek. Daarom is het waardevol als we kunnen samenwerken in een sterk netwerk met goede partners. Mensen die misschien in eerste instantie niet naar de Zandloper zouden komen, kunnen we via een andere weg misschien wel over de streep trekken.’

Samenwerken

‘In Wemmel hebben we ook een werkgroep opgericht waar onder andere de bibliotheek, het OCMW, PIN vzw, het Huis van het Kind, de scholen en het lokale bestuur deel van uitmaken. We hebben een goed contact met de gemeente. Zeker met de jeugdconsulente zitten we regelmatig rond de tafel, om te volgen wat er leeft bij de Wemmelse jeugd. Daarnaast onderhouden we frequent contacten met andere partners, lokale verenigingen en met de jeugdraad, die in Wemmel bijzonder actief is. Ik merk dat er veel openheid is om ervaringen te delen. Dat heeft alleen maar voordelen. Doordat we elkaars werking beter leren kennen, kunnen we veel van elkaar leren en mensen doorverwijzen naar de juiste partner.’

‘Voor mij is het vooral belangrijk dat we alle kinderen en jongeren kunnen bereiken’, vermeldt Jasmine nog. ‘Ook de niet-georganiseerde jongeren, die geen aansluiting vinden bij de traditionele verenigingen of het reguliere jeugdwerk. Uiteraard hoeft niet iedereen lid te worden van een vereniging, maar ik zou het wel fijn vinden dat we een brede waaier aan activiteiten kunnen aanbieden, waarin iedereen zijn gading vindt. Bovendien biedt elke vrijetijdsactiviteit in het Nederlands een extra oefenkans voor wie de taal aan het leren is.’

 

Tekst: Heidi Wauters
Foto: © Tine De Wilde
Uit: zandloper april 2021