submenu

20 jaar Natuurpunt Wemmel - 29/09/2021

Natuurpunt Wemmel viert zijn twintigste verjaardag, en daar is de natuur de vereniging zeer dankbaar voor. Ook het ledenaantal groeit. Waar ze eens startten met 37 leden ligt dat aantal nu viermaal zo hoog.

In 20 jaar heeft Natuurpunt veel betekent voor de lokale fauna en flora. En daar weet Rik Devriese alles over. Hij was er twee decennia geleden bij toen Natuurpunt Wemmel werd opgericht. ‘Dat gebeurde na aandringen van de afdeling Natuurreservaten in Meise. Na een eerste vergadering in de Zandloper met Wemmelaars Leo Hulpiau en Pierre Deneef is op Valentijnsdag 2001 de Wemmelse afdeling opgericht, met daarbij ook mijn moeder Hilda De Coninck en ikzelf. Datzelfde jaar is Natuurreservaten samengegaan met vogelvereniging de Wielewaal, wat dan Natuurpunt is gaan heten.’

Uit die beginperiode herinnert Devriese zich de eerste en enige persconferentie nog goed: ‘Die ging over de waterhuishouding in Beverbos en de aanleg van een wachtbekken. We hadden alles mooi voorbereid en gingen er net aan beginnen toen, op 11 september 2001, de aanslag in New York plaatsvond. Van die persconferentie kwam niet veel meer in huis.’

Wespendief

Dat de eerste activiteit van Natuurpunt een wandeling in Beverbos was, zal niet verbazen. Eerder bestond er al een ‘Werkgroep Beverbos’ die was opgericht door de gemeente, maar in 2003 kreeg Natuurpunt Wemmel na een tijdje onderhandelen en wat communautaire strubbelingen een stuk van Beverbos in beheer. ‘Beverbos is al 18 jaar ons belangrijkste werkgebied. Door het maaien van riet en grasland en het kappen van wilgen zorgen we voor een gevarieerd biotoop. De eerste zes, zeven jaar was dat hard werken, maar nu zitten we op kruissnelheid. Het meeste werk hebben we aan het onderhoud van de wandelwegen, bijvoorbeeld na onweders.’

Wat de evolutie van Beverbos betreft, is het beeld tweeledig. ‘Dat er nu een tiental reeën in de omgeving ronddwalen, is bijvoorbeeld een groot pluspunt. Zij zorgen ervoor dat stukken in het bos open blijven, die wij anders moeten maaien. Door de werken aan de riolering is het water in de Maalbeek ook zuiverder, en omdat we het stuk tussen Beverbos en de Jagersweg maaien, verschijnen er nu voor het eerst sinds de jaren 70 terug orchideeën.’ Maar de biodiversiteit heeft ook te lijden. ‘Zo is de Wespendief - een roofvogel die leeft van bijen en wespen - intussen verdwenen. Dat is nog een teken dat het niet goed gaat met de insecten, wat ook slecht is voor de vogels.’

Wandelen en fietsen

Voorzichtigheid blijft dus geboden. De vereniging houdt de toekomst van het gebied dat ‘De ezel’ wordt genoemd (zijnde de weilanden tussen Beverbos en de Robberechtsstraat) nauwlettend in de gaten. En dit jaar kocht de vereniging iets meer dan een hectare privé-grond aan rond de Leestbeek op grondgebied Grimbergen, om natuurgebied Beverbos uit te breiden. Nog een verwezenlijking waar Natuurpunt de afgelopen jaren als partner aan heeft meegewerkt, is de inrichting van het natuurgebied met speelbos De Motte.

Natuurpunt Wemmel organiseert zelf wandelingen, fietstochten en één keer per jaar een lezing in Villa Beverbos. In hun nieuwsbrief Flits verzamelen ze alle nieuwtjes. Van de 150 à 160 leden zit een tiental mensen in het bestuur en zijn een tiental anderen actief. Maar ook de steunende leden die de activiteiten volgen, de fiets- en wandelgids en het tijdschrift Natuur.blad in de bus krijgen, dragen hun steentje bij voor het behoud van de natuur. 

Info: natuurpuntwemmel@gmail.com, www.natuurpunt.be

Tot 15 oktober kan je intekenen op de jaarlijkse samenaankoop Behaag je tuin van inheems plantgoed voor hagen, heggen, houtkanten, hoogstambomen en hoogstamfruitbomen. Info: www.behaagjetuin.be.

 

Tekst: Michaël Bellon
Foto: © Kristof Verbrugghe
Uit: zandloper oktober 2021