Gemeenschapskrant

Drie adviesraden in de praktijk

05/12/22

Vorige maand legden we uit hoe de burgers in de verschillende gemeentelijke adviesraden inzage krijgen in belangrijke beleidsdossiers, en zo het schepencollege en de gemeenteraad advies kunnen geven op verschillende domeinen. Deze maand polsen we hoe de praktijk eruitziet bij de adviesraad cultuur, de sportraad en de gecoro.

© Tine De Wilde

Wemmel heeft acht adviesraden waarin telkens iets meer dan een tiental burgers zetelen. Ze geven advies aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over inhoudelijke maar ook budgettaire zaken. Op deze manier kan het gemeentebestuur zijn beleid aftoetsen bij de bevolking, en kunnen de adviesraden op hun beurt aandacht vragen voor bepaalde noden.

Gecoro

Hoe werkt dat concreet in de adviesraad (of ‘gemeentelijke commissie’) Ruimtelijke Ordening, kortweg gecoro? Architect én gecoro-voorzitter Filip De Mulder legt uit. ‘De voorzitter legt in samenspraak met het diensthoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente de agenda vast en wordt daarbij ondersteund door een administratieve medewerker van de gemeente. De secretaris maakt de verslagen, en daarnaast zetelen er vier deskundigen in het vakgebied – zoals een architect, een projectontwikkelaar of een advocaat die gespecialiseerd is in ruimtelijke ordening – en vier mensen uit zo veel mogelijk geledingen van de samenleving zoals leden van VOKA, Natuurpunt, de Boerenbond of Unizo. Dat er mensen uit verschillende geledingen van de samenleving in de raad zitten, helpt om een dossier vanuit meer invalshoeken te bekijken dan alleen vanuit ons eigen vakgebied.’

De leden krijgen per vergadering een kleine vergoeding van rond de 25 euro, maar zijn geenszins ‘in dienst’ van de gemeente. De adviesraden geven alleen een niet-bindend advies aan het gemeentebestuur, en nemen geen beslissingen. De Mulder: ‘Zeker in het geval van de gecoro, die zich vooral over bouwdossiers buigt, denken mensen weleens dat wij bepalen wat er al dan niet gebouwd wordt in de gemeente.

Maar dat is dus niet het geval. Het is ook niet zo dat elke nieuwe gezinswoning op de gecoro komt. Wij komen een viertal keer per jaar samen en bekijken vooral bouwdossiers die een wezenlijke impact hebben op het gemeentelijke weefsel. Zoals de beoogde restauratie en herbestemming van de snoepfabriek aan de Romeinsesteenweg, de ontwikkeling van de groene Maalbeekketting of het grote rusthuis tussen de Markt en de Robbrechtsstraat, dat er uiteindelijk niet gekomen is. Bij het bepalen van ons gezamenlijke advies houden wij het algemeen belang van de gemeente en de inwoners voor ogen.’

Dat adviesraden alleen advies mogen geven, wil ook weer niet zeggen dat ze niet zouden wegen op het beleid. De Mulder: ‘Het college is ons zelfs al een aantal keren gevolgd in dossiers die eerst negatief ontvangen werden, maar die wij positief adviseerden, en omgekeerd. Ik heb ook al gemerkt dat advocaten het uitspelen als een gemeente geen gehoor geeft aan een advies dat vanuit de bevolking komt. Wij bespreken bouwdossiers dan ook bij voorkeur voor er een bouwaanvraag wordt ingediend, om te vermijden dat aanvragers al heel veel energie steken in plannen die misschien niet de goede richting uitgaan.’

De adviesraad cultuur

Sinds deze legislatuur heeft Wemmel ook een gemeentelijke adviesraad Vrije Tijd met de volgende deelraden: cultuur-jeugd-sport-senioren. De adviesraad cultuur mag je niet verwarren met de Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW), die vijftig jaar geleden al ontstond vanuit de verenigingen, omdat het (Nederlandstalige) cultuurbeleid van de gemeente zelf lang in gebreke bleef. ‘Met de aanwezigheid van de voorzitter van de NCRW als lid van de adviesraad zijn alvast alle door de NCRW erkende verenigingen ook onrechtstreeks bij ons vertegenwoordigd’, onderstreept Anne De Man-Baert, de voorzitter van de adviesraad cultuur. ‘Daarnaast kunnen zowel vertegenwoordigers van verenigingen, experten uit het culturele veld als gewone gebruikers van de culturele infrastructuur via de adviesraad hun stem laten horen. Met bibliothecaris Patricia Hautain als ondersteunende kracht vanuit de gemeente is ook de link met de bibliotheek verzekerd, waar een groot deel van het gemeentelijke cultuurbudget naartoe gaat.’

Over welke onderwerpen is de adviesraad de afgelopen jaren zoal naar advies gevraagd? ‘Een belangrijk dossier was het noodfonds voor cultuur tijdens en na de coronapandemie. Alle steden en gemeenten hebben van de Vlaamse overheid immers belangrijke sommen gekregen om het lokale cultuur- en verenigingsleven te ondersteunen‘, aldus de voorzitter. ‘Als adviesraad hebben we in belangrijke mate mee vastgelegd hoe die middelen het best door de gemeente verdeeld zouden worden over verschillende enveloppes. Ook het idee om vrijetijdscheques voor de jeugd te introduceren ontstond in de adviesraad. De adviesraad vertegenwoordigt Wemmel ook bovenlokaal in het samenwerkingsverband IGS Cultuur Noordrand. En er bestaat ook een overkoepelende voorzittersvergadering van de deeladviesraden, waarin gezamenlijke punten zoals het vereenvoudigen van het erkenningsreglement voor verenigingen besproken worden.’

De sportraad

De erkenning en de bijhorende subsidiëringsaanvragen van Wemmelse (sport) verenigingen is inderdaad ook een onderwerp dat jaarlijks terugkeert op de vergaderingen van de sportraad. Simon Broeckaert, deskundige Vrije Tijd en Welzijn, is in deze raad de ondersteunende kracht vanuit de gemeente. ‘De leden van de sportraad vertegenwoordigen zo goed mogelijk de hele bevolking. Het zijn dikwijls voorzitters, secretarissen of trekkers van de erkende Wemmelse verenigingen, aangevuld met onafhankelijke deskundigen. Zij geven onafhankelijk advies over verschillende zaken. Dat begint bij de inspraak over het gemeentelijke meerjarenplan voor sport, maar gaat ook over reglementen en erkenningen, of het toekennen van middelen uit het noodfonds. We hebben ook al een stand van zaken opgemaakt van de bestaande en de gewenste gemeentelijke sportinfrastructuur. We proberen ook samen een jaarkalender samen te stellen, waarin de activiteiten van de gemeente worden meegedeeld. Dan vragen we of er interesse is om aan te sluiten of te participeren.’

Tekst: Michaël Bellon
Foto: © Tine De Wilde
Uit: zandloper december 2022

Meer nieuws

 • Gemeenschapskrant
  The Starlings

  The Starlings tonen al hun kleuren

  26/09/23

  Tom Dice en Kato Callebaut zijn samen The Starlings, en houden tijdens hun Dream in full color-tour halt in de Zandloper. Wij hadden een fijn gesprek met zangeres Kato Callebaut, sinds 2021 ook de officiële wederhelft van Tom Dice.

 • Gemeenschapskrant

  Zandloperteam: Sanae Haddad

  26/09/23

  Het team van de Zandloper laat het gemeenschapscentrum bruisen. Veel Wemmelaars hebben hen al gezien, maar wie zijn ze en waarom doen ze graag wat ze doen? Deze keer is ‘toeleider’ Sanae Haddad (33) aan het woord.

 • Uit het centrum

  Na een lange periode van renovatie klaar voor een sprankelend nieuw seizoen!

  26/09/23

  Na een intensieve renovatieperiode is GC de Zandloper volledig vernieuwd en klaar om zijn deuren te openen voor een nieuw cultuurseizoen. Het enthousiaste Zandloperteam kijkt uit naar het verwelkomen van het publiek op onze voorstellingen of andere activiteiten. Starten doen we vrijdag met de film ‘Close’, in een theaterzaal die zowel visueel als functioneel compleet is getransformeerd.