Gemeenschapskrant

Verenigingsleven terug op volle kracht

08/04/22

Het gemeenschapsleven herneemt en daarin spelen de lokale verenigingen een belangrijke rol. Adjunct-algemeen directeur en hoofd gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ Stefaan Gunst licht toe hoe vzw ‘de Rand’ de relance van het verenigingsleven in de faciliteitengemeenten ondersteunt.

© Tine De Wilde

‘Het gemeenschapsleven ondersteunen is een van de kerntaken van de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’’, zegt Stefaan Gunst. ‘Daarom bekijken we wat we kunnen doen om de verenigingen en lokale initiatieven te helpen. Direct contact houden om onze bezorgdheid te tonen en om advies en informatie te geven is daarbij de eerste stap. Na de eerste lockdown hebben we vanuit de gemeenschapscentra alle verenigingen telefonisch bevraagd over hun plannen en noden. Bijvoorbeeld op het vlak van promotie bij de herstart, of in de zoektocht naar mogelijke alternatieven voor hun werking. Zo kon een kookdemonstratie voor een kookclub bijvoorbeeld een alternatief zijn voor de kooklessen die niet konden doorgaan. Tijdens de tweede semi-lockdown, toen jeugd- en sportverenigingen hun activiteiten nog konden voortzetten, hebben we dat ook maximaal ondersteund, bijvoorbeeld door lokalen ter beschikking te stellen met een grotere capaciteit, of met kleine ingrepen zoals de aankoop van spiegels voor GC de Boesdaalhoeve, waardoor de dansgroepen op twee locaties tegelijk konden dansen.’

Verenigingen bevraagd

De verenigingen die ook tijdens die tweede lockdown hun activiteiten moesten stoppen, werden vanuit de gemeenschapscentra opnieuw gecontacteerd en bevraagd over de impact op hun ledenaantal en activiteiten, en over de herstart. Die feedback toonde een wat wisselend beeld. ‘Uiteraard heeft corona impact gehad. Maar het goede nieuws is dat voorlopig geen enkele vereniging aangeeft ermee op te houden. Wel komen bij sommige verenigingen zaken naar boven die voor corona misschien ook al aan de hand waren en die corona versterkt heeft, zoals een dalend ledenaantal of moeilijkheden om vrijwilligers te vinden.’

Langs de andere kant toont de bevraging dat mensen terug zin hebben om samen te komen. ‘Koren zijn bij code oranje opnieuw beginnen repeteren, de judoclub in Wemmel gaat ook terug met oudere leeftijdsgroepen aan de slag, en als de centra zelf initiatief nemen, zoals met een matinee voor senioren in GC de Moelie, dan zien we dat daar veel animo voor is. Wat de verhuur van lokalen in onze centra betreft, zaten we op 2 maart al op de helft van de reservaties van een normaal precoronajaar, na een felle daling tijdens de voorgaande jaren. Het is dus nog geen hoeraverhaal, maar er is weer reden tot optimisme.’

Verenigingenbeurzen organiseren

De ondersteunende initiatieven van ‘de Rand’ en zijn gemeenschapscentra zijn dus complementair met wat lokaal al aanwezig is. ‘Een van onze ideeën om de relance te stimuleren is het organiseren van verenigingenbeurzen. Sommige cultuurraden of gemeentes organiseren die al en het spreekt voor zich dat we daar inzetten op andere ondersteunende initiatieven. Belangrijk is oog te hebben voor de initiatiefnemers en de trekkers bij de verenigingen. Maar daarnaast kunnen we in de gemeenschapskranten ook ‘de gewone leden’ van een vereniging in de schijnwerpers zetten en laten vertellen waarom ze deelnemen aan de activiteiten. Zo maken we duidelijk dat de deuren en communicatiekanalen van de gemeenschapscentra terug openstaan.’ Door de cultuurraden erkende verenigingen en lokale initiatiefgroepen krijgen maximaal voorrang op andere huurders. ‘Daarvoor hanteren de centra een sperperiode waarin enkel verenigingen lokalen kunnen reserveren. We willen de verenigingen ook laten inspelen op de initiatieven van de centra. Verenigingen die het moeilijker hebben om leden terug samen te brengen, kunnen voor een bepaalde voorstelling bijvoorbeeld in groep tickets bestellen en daar nog iets rond organiseren. Dat kan dan voor een nieuwe succeservaring en een nieuwe drive zorgen. Ondertussen blijven de centrumverantwoordelijken en stafmedewerkers hun voelsprieten uitsteken in de cultuur-, jeugd- en sportraden, in vergaderingen met de stuurgroepen.’

 

De Wemmelse verenigingen

‘Opnieuw veel goesting’

Wij vroegen twee Wemmelse verenigingen naar hun ervaringen tijdens en plannen na corona. Volgens centrumverantwoordelijke Kristof Smet van de Zandloper zullen zij net als alle andere Wemmelse verenigingen op steun en raad kunnen rekenen.

 ‘Code geel heeft veel positieve gevolgen. Zonder mondmaskers en CST kunnen we naar een normalere situatie. Iedereen heeft al veel creativiteit aan de dag gelegd, en nu de mogelijkheden en de goesting weer groter worden, blijven wij ondersteunen.’

D'Anns Atelier S.T.E.P.S.

D’Anns Atelier S.T.E.P.S. is een grote vereniging die wekelijks aan een vijftiental groepen van alle leeftijden danslessen aanbiedt in de Zandloper. ‘Tot voor de grote vakantie was het moeilijk om de werking voort te zetten’, zegt Anne Caestecker. ‘Zo moesten we bijvoorbeeld nieuwe juffen aannemen omdat de kinderen in kleinere, en dus in meer groepjes moesten worden verdeeld. Voor de ouderen waren de zoomlessen die we tot het einde van het schooljaar hebben georganiseerd niet ideaal. Als leerkracht hou je dat vol, maar voor veel leden die al alles via de computer moesten doen, was dat op den duur niet meer leuk. Op het einde zijn we op de speelplaats van de Sint-Jozefschool gaan lesgeven. Naar een voorstelling toewerken kon ook niet. Wel zijn we buiten wat flashmobs gaan doen om het wat levendig te houden.’

Sinds september was er voor S.T.E.P.S. beterschap, omdat hun werking onder sportactiviteiten valt. ‘Dat was voor ons een groot geluk, omdat we op die manier vrij normaal konden functioneren. Zolang de ventilatie in orde was, mochten we sporten zonder mondmasker. We dansten met de ramen open en hadden een CO²-meter van GC de Zandloper ter beschikking. Bij de jongeren en volwassenen deden we individuele dansen op afstand. Zij waren dankbaar dat ze dankzij S.T.E.P.S. toch een activiteit hadden die ze in het echt konden beoefenen. Voor volgend seizoen hoopt Caestecker dat het ledenaantal terug zal stijgen. Er was uitval van leerlingen die corona hadden of op een gegeven moment maar één hobby mochten beoefenen. Er was ook een terugval van het aantal leden omdat sommige mensen twijfelden om mee te doen. Het is afwachten of ze in september terugkomen. In ieder geval gaan we volgend jaar in maart opnieuw naar een optreden toe werken. Omdat we nog niet weten wat de winter zal brengen, zal dat een eenvoudig concept hebben: geen speciale samenwerkingen, maar eenvoudige nummers van elke groep apart na elkaar.’

Zingding

Zingding is een gezellige zangvereniging die vijf jaar geleden werd opgericht. Helaas waren de coronamaatregelen voor koren, de categorie waaronder Zingding valt, zeer streng. Kristel Vanderhaegen: ‘Je mocht als koor wel samenkomen, maar iedereen moest drie meter afstand houden en een mondmasker dragen. Door al dat soort maatregelen hebben we lang stilgelegen.’ Dat liet zich voelen in het ledenaantal. ‘Zingding bestaat nog niet zo lang. Wij zijn pas begonnen in 2017, dus waren we ook vóór corona nog een beetje onze weg aan het zoeken. Want we zijn geen echt koor, maar mensen die samenkomen om te zingen. Toen corona begon, hadden we iets meer dan twintig leden, onze gitaristen inbegrepen. Maar een aantal mensen hebben afgehaakt. Om verschillende redenen. Sommigen ontdekten iets anders dat ze graag deden en hadden andere prioriteiten. Anderen kwamen niet meer zo vaak buiten, bijvoorbeeld omdat ze voorzichtig waren voor hun gezondheid.’ Waren er dan helemaal geen contacten meer tussen de leden? ‘Toen het weer kon, zijn we met een paar mensen samengekomen buiten op iemands terras om wat te babbelen, en nu in januari en februari hebben we telkens één keer gezongen in beperkte groep. Daar waren we al heel blij mee, want dat heeft ons veel deugd gedaan, en goesting gegeven om er weer helemaal voor te gaan.’ Toch zal de activiteit langzaam terug moeten groeien. ‘Nu code geel is ingegaan, kunnen we met het bestuur echt bespreken hoe we verdergaan. Een goede locatie vinden is daarbij een aandachtspunt, want de voorwaarden en inrichting van de zaal in het Auxilium die we gebruikten zijn aangepast. Dit seizoen zullen we nog bij mensen thuis zingen, maar als de groep weer groter wordt, is dat niet haalbaar, dus denken we aan de Zandloper als locatie. We willen graag nieuwe leden aantrekken om opnieuw met een twintigtal mensen te zijn, maar eerst willen we weten waar we met onze werking concreet naartoe gaan.’

Tekst: Michaël Bellon
Foto: © Tine De Wilde
Uit: zandloper april 2022

Meer nieuws

 • Gemeenschapskrant

  Patricia De Jaegher

  06/12/22

  De Stuurgroep van de Zandloper laat het gemeenschapscentrum bruisen. Maar wie zijn de leden ervan en waarom doen ze graag wat ze doen? We laten elke maand een lid van de Stuurgroep aan het woord. Patricia De Jaegher (43) is deze maand aan de beurt.

 • Gemeenschapskrant

  Kijk! Een vogel

  05/12/22

  Begijn Le Bleu is beroepsvogelaar geworden. In de vogelvertelling Kijk! vertelt hij honderduit over de geneugten van het kijken naar vogels in de natuur. Le Bleu blikt ook vooruit naar het Grote Vogelweekend op 28 en 29 januari, wanneer Vlamingen vogels tellen in hun tuin om de tuinvogelpopulatie in kaart te brengen.

 • Gemeenschapskrant

  Wetenschapscomedy met Hetty Helsmoortel

  05/12/22

  Op 8 december is wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel te gast in GC de Zandloper met Missie 22, de opvolger van haar eerste wetenschapscomedyshow Missie 21. Ze wil wetenschap helder én entertainend brengen voor een zo groot mogelijk publiek, en tegelijk haar passie voor ruimtevaart delen. ‘Het is belangrijk om het heelal te blijven verkennen.’