submenu

Coronamaatregelen in de Zandloper

Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen, uitgevaardigd door het Federaal overlegcomité van 26/11, zijn volgende maatregelen in de Zandloper van toepassing:

Algemene maatregelen

 • Ben of voel je je ziek? Blijf dan thuis. 
 • Algemene mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 10 jaar in heel het gebouw. Het mondmasker mag af als
  je iets eet of drinkt, en in de lokalen als je een activiteit uitoefent die het dragen van een mondmasker onmogelijk maakt.
 • Was of ontsmet je handen regelmatig, hetzij met water en zeep, hetzij met alcoholgel.
 •  Alcoholgel is ter beschikking aan de ingang van het centrum en in al onze zalen. 
 • Voor alle voorstellingen en activiteiten met 50 personen of meer is het CST (Covid Safe Ticket) verplicht.
 • Bij gebruik van onze (vergader)zalen: verplichte ventilatie van de ruimte tijdens de activiteit door de deuren en ramen optimaal open te zetten. Respecteer steeds de maximumcapaciteit van de vergaderzaal.
 • Onze theaterzaal heeft een mechanisch ventilatiesysteem dat 100% verse lucht inblaast om een veilige luchtkwaliteit in onze zaal te garanderen. De Zandloper beschikt over een “actieplan ventilatie” dat wordt toegepast.

Een voorstelling in de Zandloper
 

Voor alle voorstellingen en activiteiten met 50 personen of meer is het CST (Covid Safe Ticket) vereist.

Wat heb ik nodig om een voorstelling bij te wonen?

- Een Covid Save Ticket (CST). Je brengt je CST mee aan de hand van de COVIDsafe app (op je smartphone), of geprint op papier of als download-pdf.
- Een geldig ticket voor de voorstelling.
- Je identiteitskaart of een ander bewijs van identiteit.

Hoe wordt het CST gecontroleerd?

- Hou alle documenten klaar zodat de controle vlot verloopt. We scannen je CST puur ter controle, er worden geen gegevens gedeeld met of opgeslagen door de Zandloper.
- Hou rekening met de extra controles en kom daarom op tijd naar de Zandloper. De controle van het CST kan vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling.

Hoe vraag ik mijn Covid Safe Ticket aan?

- Je kan je CST digitaal opvragen in de CovidSafeBE-app (de mobiele applicatie die je via de App Store of Google Play kan downloaden op je smartphone) of  via websites als Mijn Burgerprofielmijngezondheid.be of MyHealthViewer.
- Heb je geen smartphone of computer? Dan kan je je CST ook op papier verkrijgen, o.a. via Mijn Gezondheid, Mijn Burgerprofiel of via 078 78 78 50.  Je Corona Safe Ticket wordt dan via de post opgestuurd. Reken op een wachttijd van een week.
Niet-Belgische bezoekers moeten het Europese Digitale Groene Certificaat kunnen voorleggen.

Wie komt in aanmerking voor een Covid Safe Ticket?

Iedereen ouder dan 12 jaar kan een CST aanvragen. Kinderen jonger dan 12 mogen zonder bijkomende controle het evenement betreden.
Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

- je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
- je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
- je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat; geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;
- je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat; geldigheid = dag van test plus 1 dag.


Hoeveel kost een CST?

Het CST is gratis.
Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro als je ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Opgelet: GC de Zandloper voorziet zelf geen testen voor bezoekers. Wil je je op voorhand laten testen, dan vind je hier meer info (ook waar je je kan laten testen).

Moet ik nog een mondmasker dragen bij gebruik CST?

Ja. Het mondmasker is verplicht, ook tijdens de voorstelling. 

Nog even dit…

- Er wordt geen vestiaire aangeboden bij onze eigen voorstellingen.
- Als een Zandlopervoorstelling wegens overmacht geannuleerd wordt, zoeken we in overleg met de artiest(en) een nieuwe datum. Past deze datum niet voor jou, dan word je ticket terugbetaald. 
- Heb je nog vragen hieromtrent, contacteer ons telefonisch op het nummer  02 460 73 24 of via mail naar info@dezandloper.be . Voor alle activiteiten, georganiseerd door GC de Zandloper, is centrumverantwoordelijke Kristof Smet het corona-aanspreekpunt: kristof.smet@derand.be 

coronamaatregelen in cultuur bar-bar

 • CST-controle & mondmasker tot op de zitplaats
 • Sluitingsuur om 23 uur
 • Extra wekelijkse sluitingsdag op maandag
 • Max. 6 personen (of leden van hetzelfde huisgezin) aan één tafel

Zaalverhuur: welke activiteiten zijn toegelaten?

De Vlaamse overheid vraagt uitdrukkelijk om – in het licht van de ernstige epidemiologische toestand in Vlaanderen – alle verenigingsactiviteiten stil te leggen (workshops, repetities, bestuursactiviteiten, vergadering, enz...) tot tenminste 19 december. Daarom geldt er een algemeen verbod met onmiddellijke ingang op alle private bijeenkomsten in de binnenruimtes van de Zandloper tot en met tenminste 19/12.  

Onder private bijeenkomsten wordt verstaan ”iedere bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.”  

UITZONDERINGEN   = activiteiten die wel nog plaats (kunnen) vinden, mits een correcte naleving van de geldende coronamaatregelen:

 • congressen, studiedagen, vormingen of andere activiteiten die georganiseerd worden in de professionele sfeer; 
 • sport- of bewegingsactiviteiten zoals yoga, dans, fitness, ….
 • taallessen NL, georganiseerd door CVO en/of de VDAB 
 • jeugdactiviteiten, mits het in acht nemen van volgende extra maatregelen: 
  - mondmaskerplicht vanaf 10 jaar. 
  - beperking van groepen tot 50 personen, exclusief begeleiding. In elke ruimte is slechts 1 groep toegestaan.
  - maximaal inzetten op een goede ventilatie van de ruimte. 
  - fysieke afstand houden in de mate van het mogelijke.

Voor iedere huurder/gebruiker van onze lokalen geldt een verplichting om tijdens de activiteit min. 1 raam én de deur open te zetten om zo voldoende verluchting en ventilatie te voorzien in de ruimte. Regelmatig pauze nemen wordt ook ten stelligste aanbevolen.  

Heb je toch nog een vraag ivm onze zaalverhuur? Mail ons via  info@dezandloper.be of bel naar 02 460 73 24 en dan helpen we je graag verder.