pARTkoer - STEAM

3de graad lager

In het schooljaar 2022-2023 kiezen we voor de 3de graad een traject rond de discipline STEAM. Het kunsttraject beslaat een schooljaar en omvat 4 vaste modules: een voorstelling , een workshop (100 min) door een professionele docent op school, een Doe-Denk-Ding: een kaftje met 10 kaarten (1 per maand) en een kunstkoffer met een gedetailleerde handleiding met opdrachtfiches en inspirerende materialen.

©Marus Zak

Datums

  • ma 17 april 2023, 10:30–11:15
  • ma 17 april 2023, 13:30–14:15
  • di 18 april 2023, 10:30–11:15
  • di 18 april 2023, 13:30–14:15

Prijzen

  • per leerling (4 modules): € 13,00

Locatie

Cc Strombeek
Gemeenteplein 1
1853 Grimbergen

Doelgroep

lagere school, 3e graad

1. voorstelling in het cultuurhuis

Man Strikes Back| Post Uit Hessdalen

Een indrukwekkende muzikale jongleerperformance die geen mens of robot alleen kan uitvoeren.

Wat als de mens terug zijn plaats opeist in een door robots gedomineerde wereld?
Vijf houten driehoeken vormen het ideale decor voor een elegant en ritmisch kaatsspel van een jongleur. Een muzikant pikt in op zijn ritme.

Maar dan komen de objecten tot leven en doorbreken de routines. De bewegende piramides dagen de jongleur uit tot steeds nieuwe jongleerpatronen. De perfectie van zijn uitvoering wordt op de proef gesteld… Zo ontstaat een muzikale choreografie tussen mens en robot. Maar wie stuurt wie? Wie heeft wie nodig? Of gaat de dans gelijk op?

Vijf robots en één jongleur vormen de allesbehalve alledaagse artistieke crew van Man Strikes Back. Zij staan in voor een spannende, futuristische en muzikale performance die onze omgang met robots en artificiële intelligentie verzinnebeeldt.

"Wat begint als licht verteerbaar spierballengerol voor jong en oud, ontvouwt zich tot een entertainende én ontroerende multimediale timelapse van de strijd tussen mens en technologie. (…) verfrissend is Post uit Hessdalens performance “door mens en robot, voor mens en robot” absoluut."
Jacoba Waumans – UUR KULTUUR

Creatie: Frederik Meulyzer, Ine Van Baelen en Stijn Grupping | Performance & live muziek: Frederik Meulyzer en Stijn Grupping
Choreografie: Ugo Dehaes | Robotica: Edwin Dertien, Gertjan Biasino, Nick van Lange, Teun van der Molen en Ugo Dehaes | Coproductie C-mine, MiramirO, Theater op de Markt en Tweetakt

2. Workshop op school l Erlnmyr

Inspiratie vinden om een verhaal te schrijven is niet altijd gemakkelijk. Wat als we de technologie ons een handje laten helpen? Als je een tekst schrijft met een taalrobot, is dat dan kunst?

3. Doe-Denk-Ding

Een kaftje met 10 kaarten (1 per maand) met telkens drie opdrachten: een ‘doeding’ voor in de klas, een ‘doeding’ voor thuis en een ‘denkding’. Korte, speelse activiteiten om ‘STEAM’ maandelijks een plek te geven in de klas en thuis.

4. Kunstkoffer

Kunstkoffer met een gedetailleerde handleiding met opdrachtfiches en inspirerende materialen om de opdrachten te doen waarmee je als leerkracht aan de slag kan met je klas. Een instructievideo maakt je wegwijs. Open de koffer en verken op een speelse manier STEAM. Je kan als leerkracht zelf bepalen hoe lang en hoe intens je met de koffer werkt door verschillende opdrachten te combineren of tussendoor korte prikkelende activiteiten te plannen. Elke koffer is opgebouwd rond een aantal specifieke kunsteducatieve thema's. Voor STEAM zijn dat ratio & emotie – tijd & ruimte – wetmatigheden & toeval – actie & reactie – herhaling & variatie.

Ontdek ook