pARTkoer

NIEUW!

pARTkoer is de OPVOLGER van de projectwerking SPA BRUIS+. pARTkoer biedt aan de leerlingen van het basisonderwijs kunsttrajecten aan die opgebouwd zijn uit 4 verdiepende kunsteducatieve elementen: een podiumvoorstelling, een workshop op school, een werkboekje en een kunstkoffer. Binnen ieder kunsttraject staat een muzische discipline centraal.

Wat is pARTkoer?

pARTkoer brengt cultuur tot in de klas en verlaagt de drempel voor cultuurparticipatie door kinderen reeds op jonge leeftijd doorheen het volledige schooljaar onder te dompelen in een cultuurbad. 

pARTkoer integreert cultuur op geregelde basis in het onderwijstraject dat een leerling aflegt in het basisonderwijs. Verspreid over drie jaar biedt pARTkoer 6 verschilllende kunsttrajecten aan die gedurende het volledige schooljaar kunnen ingezet worden, telkens vertrekkende vanuit één muzische discipline: theater, dans, STEAM, muziek, film & multimedia, beeldende kunsten en architectuur. 

pARTkoer concreet

pARTkoer ontwikkelt 6 kunsttrajecten waarin telkens 1 muzische discipline centraal staat. Ieder kunsttraject beslaat een schooljaar en omvat 4 vaste modules:

 1. voorstelling in het cultuurhuis, gekoppeld aan de muzische discipline die centraal staat.
   
 2. workshop (100 min) door een professionele docent op school.
   
 3. Doe-Denk-Ding: een kaftje met 10 kaarten (1 per maand) met telkens drie opdrachten: een ‘doeding’ voor in de klas, een ‘doeding’ voor thuis en een ‘denkding’. Korte, speelse activiteiten om het muzische maandelijks een plek te geven in de klas en thuis.
   
 4. kunstkoffer met een gedetailleerde handleiding met opdrachtfiches en inspirerende materialen om de opdrachten uit te voeren. Een instructievideo maakt je wegwijs. Open de koffer en verken op een speelse manier dans (1ste graad), theater (2de graad) of STEAM (3de graad). Je kan als leerkracht zelf bepalen hoe lang en hoe intens je met de koffer werkt door verschillende opdrachten te combineren of tussendoor korte prikkelende activiteiten te plannen.

Voor elke graad ontwikkelen we 1 pARTkoertraject

Schooljaar 2022-2023

 • 1ste graad: een traject rond de discipline dans.
 • 2de graad: theater
 • 3de graad: vertrekken vanuit de discipline STEAM (Sciences, Technics,  Engineering, Arts & Mathematics). 

Schooljaar 2023-2024

Nieuwe disciplines: muziek, film en beeldende kunst.