De Penning

Voor dames met interesse in het opvolgen van de financiële beurzen

De Penning is een beleggingsclub voor dames.

We volgen de handel en wandel van de financiële beurzen.
Af en toe komt een gastspreker over een onderwerp van de beurs praten.

Wij vergaderen elke laatste woensdag van de maand om 20 uur.

Lidgeld: geen lidgeld, wel een toetredingsbedrag