Stuurgroep

De stuurgroep begeleidt en adviseert het gemeenschapscentrum. Ze zijn samengesteld uit leden voorgedragen door de plaatselijke culturele raad. Ze zijn het klankbord en de ambassadeurs van het centrum.